Az önkormányzat feladatai

Nyomtatóbarát változatLevélben küldésPDF változat

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVI MUNKATERVE

 

I. Az egyes testületi ülések helye és ideje

Mogyoród Nagyközség Képviselő-testülete üléseit a II. pontban jelölt eltéréssel a hónap utolsó szerdáján, 17.00 órától a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartja.

II. A testületi ülések időpontjai és napirendjei

2016. január 27.

 1. Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkájáról szóló beszámoló

Előadó: Marosán László igazgató

A napirendi pontot véleményezi: valamennyi bizottság

 1. Mogyoródi Polgárőr Egyesület 2015. évi munkájáról szóló beszámoló

Előadó: Kurfis József elnök

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. Bizottságok 2015. évi munkájukról szóló beszámolók

Előadó: Valamennyi Bizottság elnöke

 1. Közvilágítási hálózat karbantartási, üzemeletetési feladatok ellátása

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB

Zárt ülés:

Kitüntetések adományozásának előkészítése

Előadó: Hutter József elnök, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

2016. február 3.

 1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetése (első olvasat)

       Előadó: Paulovics Géza polgármester

       A napirendi pontot véleményezi: valamennyi bizottság

 

2016. február 24.

 1. Települési Értéktár Bizottság működése, eredményekről beszámoló

Előadó: Hutter József OKSB elnök

A napirendi pontot véleményezi: OKSB

 1. HÉSZ módosítása

Előadó: dr. Mucsiné Jusztin Erzsébet főépítész

A napirendi pontot véleményezi: valamennyi bizottság

 1. Sportlétesítmények bérleti díja 2016-ban

Előadó: Frankó-Szőnyi Enikő ügyvezető

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetése (elfogadás)

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. Mogyoródi Turisztikai Kft. 2016. évi üzleti terve

Előadó: Zachár Zsolt ügyvezető

A napirendi pontot véleményezi: GTB, OKSB

 1. Mogyoródi Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

Előadó: Frankó-Szőnyi Enikő ügyvezető

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátása

Előadó: dr. Moldván Tünde jegyző

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. Hulladékkezelés (begyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás)

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (Vagyonról, Kitüntetések, stb.)

Előadó: dr. Moldván Tünde jegyző

A napirendi pontot véleményezi: valamennyi bizottság

Zárt ülés:

 1. Kitüntetések (Díszpolgár, Mogyoród Nagyközségért) adományozásáról döntés

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: OKSB

 

2016. március 30.

 1. Közbeszerzési terv

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. Kistarcsai Rendőrőrs 2015. évi beszámolója

Előadó: Ignécz József őrsparancsnok, Kistarcsai Rendőrőrs

 1. Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi beszámolója

Előadó: Pintér Mihály tű. alezredes, parancsnok

 1. Polgármester szabadságának 2016. évi ütemezése

Előadó: Paulovics Géza polgármester

 

2016. április 27.

 1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadása

Előadó: Paulovics Géza polgármester

Az előterjesztés előkészítésében közreműködik: Adó- és Pénzügyi Irodavezető

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. 2016. évi belső ellenőrzési jelentések, intézkedési tervek

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. Support Alapítvány beszámolója a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Előadó: Takács Imre Alapítványi Elnök

A napirendi pontot véleményezi: ESZB, GTB

 1. Mogyoródi Turisztikai Kft. 2015. évi beszámolója

Előadó: Zachár Zsolt ügyvezető

A napirendi pontot véleményezi: OKSB, GTB

 1. Mogyoródi Turisztikai Kft. könyvvizsgálói szerződésének felülvizsgálata

Előadó: Paulovics Géza polgármester, Zachár Zsolt ügyvezető

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója

Előadó: Frankó-Szőnyi Enikő ügyvezető

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. Ober János Sportcentrum üzemeltetése

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB, OKSB

 

2016. május 25.

 1. Átfogó értékelés a 2015. évi gyermekvédelmi feladatokról

Előadó: dr. Hézinger Lajos Egészségügyi- és Szociális Bizottság elnöke

 1. Települési Környezetvédelmi Program elfogadása

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. Településfejlesztési koncepció, Településszerkezeti Terv, HÉSZ és SZT aktualizálása és módosítása

Előadó: dr. Mucsiné Jusztin Erzsébet főépítész

A napirendi pontot véleményezi: valamennyi bizottság

 1. Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon áthaladó kis és középfeszültségű hálózatok alatti gallyazási, illetve kertészeti munkálatok elvégzése

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. Nyári gyermek étkeztetés biztosítása

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB

Zárt ülés:

 1. Kitüntetések (Év közalkalmazottja, Év köztisztviselője) adományozásáról döntés

Előadó: Paulovics Géza polgármester

 

2016. június 29.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB

1074 Alapítvány 2015. évi munkájáról beszámoló

Előadó: Dr. Szabó István, a kuratórium elnöke

Önkormányzati Óvoda vezetőjének 2015. évi beszámolója

Előadó: dr. Csikós Gellértné óvodavezető

A napirendi pontot véleményezi: OKSB

Villamos-energia beszerzés közintézmények részére

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB

Étkezés térítési díjak megállapítása 

Előadó: Frankó-Szőnyi Enikő ügyvezető

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 

2016. augusztus 31.

 1. Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adó- és Pénzügyi Irodavezető

 1. Tájékoztató a települési támogatások (segélyek) odaítélésének tapasztalatairól

Előadó: Dr. Hézinger Lajos elnök, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 1. Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. I. félévi beszámolója 

Előadó: Frankó-Szőnyi Enikő ügyvezető

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. Mogyoród Turisztikai Kft. I. félévi beszámolója

Előadó: Zachár Zsolt ügyvezető

A napirendi pontot véleményezi: GTB, OKSB

 1. Iskoláskorú SNI gyerekek iskolai beilleszkedésének támogatása

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: valamennyi bizottság

 1. Tájékoztató az óvodás korú sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek ellátási kötelezettségéről és módjáról

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: OKSB

 

2016. szeptember 28.

 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: valamennyi bizottság

 1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB, OKSB

 1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB

Zárt ülés:

 1. Az Év sportolója díj odaítélése

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: OKSB

 

2016. október 26.

 1. Önkormányzati rendelet hatályosulásának vizsgálata (dereguláció)

Előadó: dr. Moldván Tünde jegyző

 1. Síkosság mentesítési, hó eltakarítási feladatok ellátása

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 

2016. november 6. (vasárnap)

Közmeghallgatás

 

2016. november 23.

 1. HÉSZ módosítása a Gksz övezetek előírásai és Lke-14 lakóövezet előírásai tekintetében, rendeletalkotás

Előadó: Főépítész

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. Új egységes szerkezetű TSZT és HÉSZ Mogyoród Nagyközség teljes területére

Előadó: Főépítész

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása

Előadó: Paulovics Géza polgármester, Frankó-Szőnyi Enikő ügyvezető

A napirendi pontot véleményezi: OKSB, GTB

 1. Mogyoródi Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terv koncepciója

Előadó: Frankó-Szőnyi Enikő ügyvezető

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. Mogyoródi Turisztikai Kft. ügyvezetőjének megbízása

Előadó: Paulovics Géza polgármester, Zachár Zsolt ügyvezető

A napirendi pontot véleményezi: OKSB, GTB

 1. Mogyoródi Turisztikai Kft. Alapító okiratának módosítása a Felügyelő Bizottsági tagok mandátumának lejárata miatt

Előadó: Zachár Zsolt ügyvezető

A napirendi pontot véleményezi:GTB

 1. Mogyoródi Turisztikai Kft. 2016. évi üzleti terv koncepciója

Előadó: Zachár Zsolt ügyvezető

A napirendi pontot véleményezi: GTB, OKSB

 1. Dózsa György út 25. sz. alatti önkormányzati ingatlan (Tűzoltószertár) felújítása – iroda és raktár kialakítása a Turisztikai Kft részére

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. A 75 év feletti mogyoródi lakosok karácsonyi támogatása

Előadó: Paulovics Géza polgármester,

A napirendi pontot véleményezi: GTB, ESZB

 1. Az általános iskolai körzethatárok kijelölése a 2017/2018. tanévre vonatkozóan

Előadó: Paulovics Géza polgármester,

A napirendi pontot véleményezi: OKSB

 1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzat vagyonáról szóló új önkormányzati rendeletének megalkotása

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB, OKSB

 1. Mogyoród települési környezetvédelmi programjának előkészítése

Előadó: Tenki Péter aljegyző

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. Döntés az Önkormányzat és intézményei jutalmazásának forrásáról

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. Nonprofit Kft és Turisztikai Kft. ügyvezetőinek jutalmazása

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB, OKSB

 1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének adókoncepciója

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: valamennyi Bizottság

 

2016. december 19.

 1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: valamennyi Bizottság

 1. A mogyoródi sportegyesületek 2016. évi munkájukról beszámoló

Előadó: egyesületek elnökei

A napirendi pontot véleményezi: OKSB

 1. Köztemetőről szóló rendelet felülvizsgálata (díjak) és szociális temetés biztosításával összefüggő rendeletmódosítás

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB, ESZB

 1. A közterület használatáról szóló új önkormányzati rendeletének megalkotása

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: valamennyi bizottság

 1. A közútkezelői feladatokkal összefüggő új önkormányzati rendeletek megalkotása

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: valamennyi bizottság

 1. Önkormányzat 2017. évi éves belső ellenőrzési terve

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: GTB

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves munkájáról

Előadó: dr. Moldván Tünde jegyző

 1. Képviselő-testület 2017. évi munkaterve

Előadó: Paulovics Géza polgármester

A napirendi pontot véleményezi: valamennyi bizottság