Felhívás ingatlanok előtti terület karbantartására

Nyomtatóbarát változatLevélben küldésPDF változat

A közterületek állapotára, az elmúlt esős időszakok csapadékvíz elvezetési lehetőség biztosítására vonatkozóan a Pestmegyei Katasztrófavédelem Gödöllői Kirendeltsége írásos megkeresése, valamint az Önkormányzat 28/2013 (XII.19) számú helyi rendelete alapján közérdekű felhívásként történő közlésünkkel felszólítjuk a mogyoródi ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanok közterületi ingatlanhatára előtti területsáv karbantartását, gondozását 10 naptári napon belül kezdjék meg és folyamatosan biztosítsák. Felhívásunk vonatkozik a vízelvezető árok tisztítására, a vízelfolyási képesség megőrzésére, a meglévő árkok és műtárgyai, átereszei karbantartására, az árok kitakarítására. Jelen közlésünk alapját műszaki oldalról a csapadék víz elvezetésének biztosítása, jogi oldalról a 1988. évi I. törvény és annak végrehajtásáról szóló 30/1988. számú Kormányrendelet írja elő. Kérjük Önöket, hogy Mogyoród Nagyközség közlekedése, az állampolgári közérzet úgymond javulása, javítása érdekében a felhívás szerint a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjenek.                                           
Paulovics Géza polgármester