Kiemelt hírek

Kiemelt hírek

A 25/2013. (XII.02.) számú helyi adókról szóló rendeletben megállapított adófizetési kötelezettségekre vonatkozóan a mellékletben tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat azokról a lehetőségekről, amelyeket igénybe vehetnek.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 89/A. § (1)-(2) bekezdései alapján a tulajdonos – miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését. Részletes információ a mellékelt tájékoztatóban olvasható.

Advertisement

Kereskedelmi és ipari tevékenységek nyilvántartása

Közérdekű információk

Rendeletek, Képviselő-testületi ülések