Közérdekű adatok

Nyomtatóbarát változatLevélben küldésPDF változat
Ezen oldal jelenleg folyamatos feltöltés alatt áll!
 
 
1.Szervezeti, személyzeti adatok 
1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK
 
I. Elérhetőségi adatok:
Hivatalos név:
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal 

Székhely:
2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. 

Postacím:
2146 Mogyoród,Dózsa György út 40.
2146 Mogyoród, Pf.14.

Telefonszám:
+36-06-28/540-716

Faxszám:
+36-06-28/540-715 

Központi elektronikus levélcím:
mogyorod@mogyorod.hu

A honlap URL-je:
www.mogyorod.hu

Az ügyfélfogadás rendje: 
hétfő:     13.00:18:00
szerda: 13:00-16:00
péntek: 08:00-11:30
 
II. A szervezeti struktúra
 
III. A szerv vezetői:
A szerv vezetője:
dr. Moldván Tünde jegyző
 
A testület létszáma, összetétele, tagainak neve, beosztása és elérhetősége (Képviselő-testület, Bizottságok)
 
 
1.2. A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
 
 • Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtár 
  Igazgató: Marosán László
  Székhely: 2146 Mogyoród, Fóti út 18.
  Tel: 28/440-730

  E-mail cím: muvelodesihaz@mogyorod.hu
  Facebook: www.facebook.com/muvhaz.juhaszjacint?fref=ts

  Nyitvatartás: H-P: 09:00-17:00
                      SZo-V: igény szerint
  Könyvtár nyitvatartása: H, P: 14:00 - 18:00
                                     K, Cs: 09:00 - 13:00

  ​                                   Sze: 12:00 - 16:00
   
1.3. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK 
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
 
Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége, amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi  tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
 
 •  Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.
  Székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.
  Telephely: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
  Tel/fax: 28/440-276
  E-mail cím: info@monon.hu 

  Honlap: www.monon.hu
 
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása:
   
A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. főbb feladatai:
 • a Grosics Gyula Sportcsarnok üzemeltetése
 • egyéb önkormányzati ingatlanokon szükség esetén karbantartás, javítás
 • a közterületek tisztaságának biztosítása, tereinek szépítése, virágosítása
 • a közétkeztetés biztosítása az Önkormányzat tulajdonában álló intézményekben,
 • a Játszótér üzemeltetése
 • az Önkormányzati területeken favágás, fűkaszálás
   
A Mogyoród Turisztikai Kft. főbb feladatai:
A Mogyoród Turisztikai Kft. a község idegenforgalmi szervezése, fejlesztése mellett az alábbi tevékenységeket folytatja:
 • grafikai tervezés és kivitelezés
 • rendezvényszervezés
 • programszervezés
 • utazásszervezés és közvetítés
 • rendezvénytechnikai szolgáltatások
 • rendezvény díszlet
 • fotó, videó munkák
 • ingatlanhasznosítás
 • reklámügynöki tevékenység
   
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
 • Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője: Frankó-Szőnyi Enikő
 • Mogyoród Turisztikai Kft. ügyvezetője: Zachár Zsolt 
 
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Mindkét gazdasági társaság 100 %-ban Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában van.
 
1.4. KÖZALAPÍTVÁNYOK 
A szerv által alapított közalapítványok
 
Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
Mogyoród 1074 Közalapítvány
 
A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.
 
A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása
Dr. Szabó István kuratóriumi elnök
Herman Katalin Erzsébet
Tóthné Nagy Mária
Rákosi László
Babicz László
 
1.5. LAPOK
I. Lapok
 
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
Mogyoródi Krónika
 
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége
Windhager Kft. Decens Kiadója
2120 Dunakeszi, Vörösmarty u.2.
Tel: 06-30/335-9050
Honlap: www.decens.eu
 
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
Windhager Károly 
 
1.6. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV
 
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
 
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége
 
Pest Megyei Kormányhivatal Törzshivatala
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Levélcím: 1364 Budapest, Pf.270.
Telefon: 06-1/485-6900
Fax: 06-1/485-6903
 
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje
 
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 08:00 - 16:30
Péntek: 08:00 - 14:00

1.7. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

​A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtár
2146 Mogyoród, Fóti út 18.
Telefon: 06-28/440-730
E-mail: muvelodesihaz@mogyorod.hu

https:///www.facebook.com/pages/Juhász-Jácint-Művelődési-Ház
Igazgató: Marosán László

Önkormányzati Óvoda - Pillangós Óvoda
2146  Mogyoród, Veresegyházi út 8.
Telefon: 06-28/441-272
E-mail: pillangos.ovoda@mogyorod.hu
Óvodavezető: Dr. Csikós Gellértné

 

2 Tevékenységére, működésére vonatkozó adatok
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 

​A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzata
Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat


A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

- Intézmények finanszírozása (Önkormányzati Óvoda, Védőnői Szolgálat)
- Polgármesteri keret
- Köziktatási, közművelődési feladatok
- Marketing és kommunikáció
- Kitűntetések, díjak
- Testvérvárosi kapcsolatok
- Közterületi rendezvények (Mindenki Karácsonya, Szent László Hét, Klastromhegyi Pincenapok, Semmelweis Nap)
- Civil szervezetek támogatása
- Alapítványok, egylb szervezetek támogatása
- Sportpálya, Grosics Gyula Sportcsarnok üzemeltetés támogatása
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 
- Társulások, Szövetségek tagdíjai
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzato Ösztöndíj Pályázat 
- Egyházak támogatása
- Szociális támogatások
- Községi Sportkör támogatása 
- Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány támogatása 

II.A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése.

Az államigazgatási hatósági ügyek jegyzői hatáskörbe tartoznak, a jogorvoslat szerve Pest Megyei Kormányhivatal. Az önkormányzati hatósági ügyek tekintetében a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását részben a polgármesterre ruházta, ebben az esetben a jogorvoslati kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el. Az illetékességi terület államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben egyaránt: Mogyoród Nagyközség területe. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: Mogyoród Nagyközség területe.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve:
Igazgatási Iroda
Műszaki Iroda
Adó- és Pénzügyi Iroda 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege


Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Ügyleírások:
Igazgatási Iroda
Műszaki Iroda
Adóiroda 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal
2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.
2146 Mogyoród, Pf.14.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 14.00-18.00, szerda: 14.00-16.00, péntek: 08.00-11.30

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

III. Közszolgáltatások
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
 
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
 
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
 
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

IV. A szerv nyilvántartásai
A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
 
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
 
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
 
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
 

V. Nyilvános kiadványok

 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye


VI. Döntéshozatal, ülések

 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

A testületi szerv üléseinek napirendje

A testületi szerv döntéseinek felsorolása


VII.  A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza 
 

VIII. Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
 

IX. Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
 

X. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
 

XI. Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista


3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I.Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

II.Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

V.Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

II. Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

III. A költségvetés végrehajtása 

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

3.3. Költségvetések, beszámolók
I. A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

II. Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

 

III. Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

IV. Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

V. Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

VI.  Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

VII. Közbeszerzés

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről